TUTORIAL EXCEL: Utilizarea formulelor SUM, AVERAGE, COUNT în Excel

Utilizarea formulelor SUM, AVERAGE sau COUNT în Excel sunt esenţiale atunci când lucrăm în Excel şi sunt cele mai frecvent utilizate formule.

Excel

Utilizarea şi semnificaţia formulei COUNT în Excel

Formula COUNT în Excel are rolul de a afişa numărul de câmpuri completate dintr-un grup de câmpuri alese. Mai exact dacă includem în formulă 5 câmpuri din care 3 sunt completate, aceasta va afişa numărul 3. Aceasta funcţionează chiar dacă în câmpuri există cifre sau caractere.

Mod utilizare: =COUNT(C3:F15)

Utilizarea şi semnificaţia formulei AVERAGE în Excel

Formula AVERAGE în Excel are rolul de a afişa media numerelor dintr-un grup de câmpuri alese. Această formulă funcţionează numai dacă în câmpurile alese există numere.

Mod utilizare: =AVERAGE(B3:F3)

Utilizarea şi semnificaţia formulei SUM în Excel

Formula SUM în Excel calculează suma tuturor numerelor dintr-un grup de câmpuri alese. Această formulă funcţionează numai dacă în câmpurile alese există numere.

Mod utilizare: =SUM(B3:F3)

Mai jos puteţi urmări exemplul:

sum-count-average-excel-2

 

În exemplul din imaginea de mai sus, pentru calcularea mediei elevului “Costea Liviu” puteam folosi formula =AVERAGE(E8:G8), însă am ales să folosim formula =SUM(E8:G8)/COUNT(E8:G8), care lucrează în felul următor:

=SUM(E8:G8) : Calculează suma tuturor mediilor
=COUNT(E8:G8) : Calculează numărul de câmpuri completate din grupul de câmpuri E8:G8
=SUM(E8:G8)/COUNT(E8:G8) : Împarte suma mediilor la numărul de câmpuri completate, formula din care rezultă media elevului

În esenţă, SUM(E8:G8)/COUNT(E8:G8) = AVERAGE(E8:G8)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here